Având în vedere necesitatea adoptării de către Consiliul local Lenauheim a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, în temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata și ale art.39, alin.3 și alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, anunțăm afișarea la sediul Primăriei comunei Lenauheim, precum și publicarea pe site-ul Primariei comunei Lenauheim, www.lenauheim.ro, a proiectului bugetului local al comunei Lenauheim pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024., în vederea dezbaterii publice a acestuia.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoarea de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei Comunei Lenauheim-Registratura, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail lenauheim@upcmail.ro pana la data de 16.04.2021.

MACHETA

BUGET LOCAL SURSA A

BUGET VENITURI PROPRII SURSA E


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *