Mandatul 2020 – 2024

Comisia I – Comisia de agricultură, activități economico-financiare, buget, finanţe, administrare domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii, comerţ, urbanism, disciplina în construcții și administrarea serviciilor publice furnizate:

PREȘEDINTELE COMISIEI:

D-nul INAȘI IONUȚ-DENIS

SECRETARUL COMISIEI:

D-ra ȘTEFAN GABRIELA – ADELINA

MEMBRII COMISIEI:   

  • D-nul TOMA IOAN
  • D-na MAXIM CLAUDIA-ADRIANA
  • D-nul BONEA VIOREL-MARIAN

Comisia II – Comisia de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, muncă, activităţi sportive şi de agrement:

PREȘEDINTELE COMISIEI:

D-nul MURARIU PETRU

SECRETARUL COMISIEI: 

D-nul COCA TAU ALEXANDRU-ROMEO

MEMBRII COMISIEI:

  • D-nul DRUȚĂ DANIEL
  • D-na TUDOR CAMELIA
  • D-na DAN NICOLETA-ROXANA

Comisia III – Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism:

PREȘEDINTELE COMISIEI:

D-nul BOB ADRIAN-GRAȚIAN

SECRETARUL COMISIEI:

D-nul CONDREȚ CRISTIAN-VALENTIN

MEMBRII COMISIEI:

  • D-nul JURCA REMUS
  • D-nul MĂRCUȘ IOSIF
  • D-nul MATEAȘ IOAN