Localitatea Grabat se afla la o distanta de 10,5 km de orasul Jimbolia, la o distanta de 8,3 km de localitatea Gottlob, la o distanta de 9,0 km de localitatea Comlosu Mare si la o distanta de 6,0 km de localitatea Comlosu Mic. Intravilanul localitatii Grabat este compus din doua trupuri cu o suprafata totala de 249,89 ha, la care se adauga suprafata complexului zootehnic si al fermelor I.A.S. 1 si 3 si anume 11,04 ha. Prin intermediul DJ 594, localitatea Grabat este legata de Jimbolia, cel mai apropiat oras, si cu DN59 - poarta de intrare în tara dinspre Jugoslavia. Localitatea Grabat este si ea o localitatea de tip rural cu activitate predominant agricola. Aici au existat ferme de porcine si ovine ale Comtim S.A. Aceste ferme nu mai au activitate, în prezent cresterea animalelor practicându-se doar în gospodariile individuale ca sursa de hrana. În localitatea Grabat unitatea industriala si anume moara desfasoara o activitate profitabila, dar pe dezvoltarea acestui sector de activitate este necesar sa se puna accentul în urmatoarea perioada. În localitate exista o retea de unitati comerciale (cu marfuri alimentare si nealimentare), de alimentatie publica si de prestari servicii. Populatia localitatii Grabat este de 1955 locuitori (35,75% din populatia comunei) din care: 955 barbati si 1000 femei. Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 1062 persoane, ceea ce procentual reprezinta 35,97%.
În localitatea Grabat activitatea pe zone se desfasoara astfel:

 • zona institutiilor si serviciilor publice care cuprinde o suprafata de 2,17 ha;
 • zona de locuinte care cuprinde o suprafata de 126,08 ha;
 • zona cu unitati agricole care cuprinde o suprafata de 57,79 ha;
 • zona unitatilor industriale care cuprind o suprafata de 1,15 ha;
 • zona zona verde si sport care cuprnde o suprafata de 0,70 ha;
 • zona de gospodarie comunala care cuprinde o suprafata de 1,88 ha;
 • zona cailor de comunicatii care cuprinde o suprafata de 36,44 ha din care: cai rutiere - 33,74 ha si cai ferate - 2,70 ha;
 • alte zone - 23,68 ha.
 • sp;

  În localitatea Grabat avem o serie de institutii si servicii de interes public cum ar fi: imobil administrativ, scoala generala cu clasele I-VIII, gradinita, dispensar medical uman, farmacie umana, camin cultural, cinematograf, trei biserici: ortodoxa, catolica si penticostala, teren de sport, gara C.F.R., oficiu postal si telefonic, remiza P.S.I., magazine mixte, etc.
  Fondul locuibil este alcatuit din 613 gospodarii care cuprind 640 locuinte, din care:

  • imobile de stat - 122 imobile;
  • imobile vândute la Legea 112/1995 - 42 imobile;
  • imobile proprietate privata - 449 imobile.

  Indicele de locuibilitate pe localitate este de 20,48 mp/locuitor. În localitatea Grabat lungimea strazilor este de 17,100 km din care avem strazi modernizate 3,400 km si strazi pietruite sau de pamânt 13,700 km. Localitatea Grabat se afla la studiul de fezabilitate, foraj si proiect tehnic privind reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat, dispune de retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune si de o centrala telefonica manuala care deserveste 49 abonati.

  Localitatea Grabat se afla la o distanta de 10,5 km de orasul Jimbolia, la o distanta de 8,3 km de localitatea Gottlob, la o distanta de 9,0 km de localitatea Comlosu Mare si la o distanta de 6,0 km de localitatea Comlosu Mic. Intravilanul localitatii Grabat este compus din doua trupuri cu o suprafata totala de 249,89 ha, la care se adauga suprafata complexului zootehnic si al fermelor I.A.S. 1 si 3 si anume 11,04 ha. Prin intermediul DJ 594, localitatea Grabat este legata de Jimbolia, cel mai apropiat oras, si cu DN59 - poarta de intrare în tara dinspre Jugoslavia. Localitatea Grabat este si ea o localitatea de tip rural cu activitate predominant agricola. Aici au existat ferme de porcine si ovine ale Comtim S.A. Aceste ferme nu mai au activitate, în prezent cresterea animalelor practicându-se doar în gospodariile individuale ca sursa de hrană.

  În localitatea Bulgăruș activitatea pe zone se desfasoara astfel: - zona institutiilor si serviciilor publice care cuprinde o suprafata de 4,70 ha: zona de locuinte care cuprinde o suprafata de 125,27 ha; zona cu unitati agricole care cuprinde o suprafata de 59,92 ha; zona de gospodarie comunală care cuprinde o suprafață de 3,24 ha; zona cailor de comunicatii care cuprinde o suprafata de 39,68 ha din care căi rutiere - 38,64 ha și căi ferate - 1,04 ha; zona verde si sport care cuprinde o suprafata de 1,94 ha; alte zone care cuprind o suprafata de 62,59 ha.

  Obiectivele de interes public existente în localitatea Bulgarus sunt: imobil administrativ, scoala cu clasele I-VIII, gradinita, dispensar medical uman, camin cultural, casa de copii "M.U.T. - Herz fur Kinder", trei biserici: ortodoxa, catolica si penticostala, teren de sport, gara C.F.R., oficiu postal si telefonic, remiza P.S.I., magazine mixte, etc.

  Fondul locuibil este alcatuit din 659 gospodarii care cuprind 662 locuinte, din care: imobile de stat - 117 imobile; imobile vândute cu Legea 112/1995 - 47 imobile; imobile proprietate privata - 495 imobile. 
  Indice de locuibilitate pe localitate este de 22,10 mp/locuitor. În localitatea Bulgarus lungimea strazilor este de 16,250 km, din care avem strazi modernizate 0,550 km si strazi pietruite sau de pamânt 15,700 km. Localitatea Bulgarus se afla la stadiul de studiu de fezabilitate în ceea ce priveste reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat. În localitatea Bulgarus exista retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune.