Denumirea veche a localitatii si anume CSATAD vine de la primul proprietar al locului care se numea Mathias von Csatad. În 1926 odata cu legea unificarii administrative, numele comunei se schimba din Csatad în Lenauheim, dupa numele poetului german Nikolaus Lenau, nascut în aceasta localitate în 1802. Perioada interbelica a însemnat un substantial progres: au fost construite si modernizate multe cladiri si dupa 1929 a început sa se dezvolte cresterea animalelor. Localitatea Lenauheim este resedinta comunei. Distanta dintre localitatea Lenauheim si celelalte sate este: Lenauheim - Bulgarus este de 5,5 km, Lenauheim - Grabat este de 6,1 km si Lenauheim - Iecea mare care este de 5,2 km.

Intravilanul localitatii este compus din doua trupuri cu o suprafata totala de 224,83 ha, la care se adauga si suprafata terenului de sport (0,80 ha). În localitatea Lenauheim lungimea strazilor este de 15,825 km si sunt de 2 feluri: strazi modernizate care au o lungime de 4,250 km si strazi pietruite sau de pamânt care au o lungime de 11,575 km. Populatia localitatii este de 1633 locuitori (29,85 % din populatia comunei) din care: 823 barbati si 810 femei.Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 886 persoane, ceea ce procentual exprima 30%. Fondul locuibil este alcatuit din 706 gospodarii care cuprind 710 locuinte.

Localitatea Lenauheim dispune de retea de alimentare cu apa în sistem centralizat si anume sursa de apa este în straturile acvifere de adâncime, apa este captata prin puturi forate si distribuita în retea prin intermediul statiilor de pompare cu hidrofor. Reteaua de distributie însumeaza o lungime de 18,3 km, din care s-au executat 12,7 km. Localitatea mai dispune de retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune (0,4 KV), ca sistem de furnizare a energiei electrice apartine de Jimbolia, si retea de telefonie aeriana si centrale telefonice manuale (CTM), exista o centrala telefonica de 100 numere Pentomat care deserveste un numar de 74 abonati. Reteaua de canale de desecare de pe teritoriul localitatii Lenauheim face parte din sistemul de desecare Uihei - Lenauheim - Cenei, aflat în administratia Regiei Autonome de Imbunatatiri Funciare - Timis (R.A.I.F.) cu districtul din localitatea Lenauheim.

În localitatea Lenauheim exista o serie de institutii si servicii de interes public, astfel:

 • în domeniul administratiei avem primaria care este formata din 9 membrii, consiliul local care este format din 15 membrii si camera agricola;
 • în domeniul învatamântului avem scoala cu clasele I-VIII si gradinita;
 • în domeniul sanatatii avem dispensarul medical uman, dispensarul veterinar si farmacia umana;
 • Vremea în Lenauheim

  Necesitatile si optiunile populatiei din localitatea Lenauheim sunt urmatoarele:

 • asigurarea unei forme civilizate de propagare a culturii (punct de distribuire presa);
 • modernizarea tramei stradale prin realizarea de îmbracaminti cu macadam asfaltat;
 • amenajarea intersectiilor, amenajarea pistelor de biciclisti pe arterele principale ale localitatilor;
 • echiparea edilitara si anume:
 •  

   

 • retehnologizarea si modernizarea instalatiilor electrice existente în vederea mentinerii capacitatii de transport si distributie a energiei electrice;
 • retehnologizarea si modernizarea instalatiilor telefonice inclusiv montarea unei centrale telefonice automate;
 • înfiintarea unei retele de canalizare în sistem centralizat si realizarea unei statii de epurare a apelor uzate;
 • reabilitarea sistemului de desecare si anume:
 • - redimensionarea canalelor colectoare în vederea transportului de debite sporite;
 • - statii de pompare pe canalele corectoare pentru grabirea evacuarii apelor în exces;
 • - completarea retelei de canale de desecare existente.