Localitatea Bulgăruș se află la o distanță de 8,5 km de localitatea Gottlob, la o distanță de 5,8 km de DN6, la o distanță de 3,5 km de localitatea Uihei și la o distanta de 8,7 km de localitatea Iecea Mare. Intravilanul localitatii Bulgăruș este compus dintr-un singur trup cu o suprafață totală de 298,03 ha. Satul Bulgăruș este racordat prin DC20 la drumul național DN6 - poarta de intrare în țară dinspre Europa Centrala și de Vest și culoarul cel mai bine dotat din punct de vedere al căilor de comunicație. 

Localitatea Bulgăruș este o localitate de tip rural cu activitate predominant agricolă. În localitate există o rețea de unități comerciale (cu mărfuri alimentare și nealimentare), de alimentație publică și de prestări servicii. Populatia localitatiii Bulgarus este de 1882 locuitori aproximativ 34,40% din populatia comunei, din care 945 sunt barbati si 937 sunt femei. Grupa considerata apta de munca reprezinta din totalul populatiei 1005 persoane, ceea ce procentual reprezinta 35,97%.

În localitatea Bulgăruș activitatea pe zone se desfășoară astfel: - zona instituțiilor și serviciilor publice care cuprinde o suprafață de 4,70 ha: zona de locuințe care cuprinde o suprafață de 125,27 ha; zona cu unități agricole care cuprinde o suprafata de 59,92 ha; zona de gospodărie comunală care cuprinde o suprafață de 3,24 ha; zona căilor de comunicații care cuprinde o suprafață de 39,68 ha din care căi rutiere - 38,64 ha și căi ferate - 1,04 ha; zona verde și sport care cuprinde o suprafață de 1,94 ha; alte zone care cuprind o suprafață de 62,59 ha.

Obiectivele de interes public existente în localitatea Bulgăruș sunt: imobil administrativ, școala cu clasele I-VIII, grădinița, dispensar medical uman, cămin cultural, casa de copii "M.U.T. - Herz fur Kinder", trei biserici: ortodoxă, catolică și penticostală, teren de sport, gara C.F.R., oficiu poștal, remiza P.S.I., magazine mixte, etc.

Fondul locuibil este alcatuit din 659 gospodarii care cuprind 662 locuinte, din care. Indice de locuibilitate pe localitate este de 22,10 mp/locuitor. În localitatea Bulgarus lungimea strazilor este de 16,250 km, din care avem strazi modernizate 0,550 km si strazi pietruite sau de pamânt 15,700 km. Localitatea Bulgarus se afla la stadiul de studiu de fezabilitate în ceea ce priveste reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat.