Comuna Lenauheim este situata în partea de vest a judetului Timis, la o distanta de 45 km de marele centru industrial Timisoara, la o distanta de 11 km de orasul cel mai apropiat Jimbolia si aproape de granita cu Iugoslavia. Teritoriul comunei Lenauheim este delimitat la nord de teritoriile comunelor Lovrin si Periam, la vest de teritoriul comunei Comlosu – Mare, la sud de teritoriul orasului Jimbolia, iar la est de teritoriile comunelor Carpinis si Biled. În componenta comunei intra trei sate si anume: Lenauheim care este si resedinta comunei, Bulgarus si Grabat. Teritoriul comunei Lenauheim este strabatut de cai de circulatie rutiera si feroviara. Comuna Lenauheim este legata de resedinta judetului prin doua drumuri si anume: unul de interes judetean Lenauheim – Jimbolia – Timisoara si unul de interes local Lenauheim – Iecea Mare – Timisoara. Statiile de cale ferata se gasesc la marginea localitatilor si deservesc populatia celor trei sate, facând legatura între ele si Lovrin sau Jimbolia. Regiunea în care este situata comuna Lenauheim se încadreaza în zona de vegetatie a stepei aproape de limita ei spre silvostepa. Padurile de silvostepa au fost înlocuite cu terenuri agricole si pajisti stepice, iar apele curgatoare lipsesc cu desavârsire.

Din punct de vedere morfologic , zona încare se afla comuna apartine câmpiei mijlocii Galatca – Bega. În consecinta, zona se caracterizeaza prin existenta depozitelor aluvionare cuaternare mai recente (holocen superior) reprezentate prin pamânturi argiloase în care apar intercalatii nisipoase. Câmpia Galatca face parte din Câmpia Jimboliei si are o altitudine ce se mentine la circa 100 m. În sudul Câmpiei Galatca se afla Câmpia Grabatului care se înclina usor la nord (100 m) catre sud (80 m). Pe depozitele loessiene s-a dezvoltat un microrelief de crovuri. Comuna Lenauheim se afla într-o zona care se bucura de un climat temperat continental moderat cu influente oceanice si mediteraneene. Pe cuprinsul comunei se întâlneste o mare varietate de soluri, majoritatea fiind cu grad ridicat de fertilitate, ceea ce face ca activitatea agricola sa fie deosebit de intensa, comuna Lenauheim fiind printre primele comune din judetul Timis ca productie agricola. Suprafata totala a teritoriului administrativ al comunei este de aproximativ 11000 ha, reprezentând cea mai mare parte din suprafata comunei si anume 92%, iar suprafata agricola a comunei este de aproximativ 10000 ha, circa 95%. Dupa reforma agricola din 1990, locuitorii comunei Lenauheim au fost împroprietariti cu 5600 ha pamânt, peste 70% din aceasta suprafata fiind lucrata în asociatii de marime mica si mijlocie, dar exista si teren agricol lucrat individual. Populatia comunei Lenauheim este de aproximativ 6000 locuitori din care 49% barbati si 51% femei. Din perspectiva ultimilor ani se remarca o migrare a fortei de munca din sectorul de stat spre cel privat, din marea industrie spre mica industrie, din mediul urban apre cel rural. În agricultura populatia ocupata a sporit dupa 1989 ca urmare a revenirii la sate a unor muncitori concediati din mediul urban. Directiile principale de deplasare a fortei de munca spre unitatile industriale aflate pe teritoriul comunei sunt catre orasul Jimbolia (Fabrica de pantofi) si orasul Sânnicolau – Mare (Fabricile de cabluri Delphi Packard si Zoppas).

Pe raza comunei Lenauheim se afla o serie de obiective de interes public cum ar fi: scoli cu clasele I – VIII, dispensare medicale umane, camine culturale, cinematografe, biserici ortodoxe, catolice, penticostale, gari C.F.R., oficii postale si telefonice, magazine mixte, cofetarii, bufeturi etc. Comuna Lenauheim se afla printre primele comune cu o situatie relativ buna privind echiparea tehnico – edilitara. Localitatile comunei Lenauheim dispun de retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune (0,4KV) si retea de telefonie aeriana si centrale telefonice manuale (CTM). Încalzirea locuintelor, a încaperilor din institutiile publice si ale agentilor economici de pe raza comunei se face în sistem individual cu sobe care utilizeaza combustibili solizi si uneori lichizi, dar exista si încalzire centrala individuala la câteva obiective. Institutiile publice si unele din gospodariile populatiei dispun de un sistem propriu de canalizare cu fose septice vidanjabile si nevidanjabile.

Repere istorice:
-1482 – localitatea Lenauheim este atestata documentar sub numele Csatád, probabil dupa cel al familiei Ciata;
-1759 – se infiinteaza statia de posta pe drumul care lega Seghedinul de Timisoara;
-1763-1767 – au loc masive colonizari germane si se construiesc peste 200 de case;
-13 august 1802 – se naste poetul Nikolaus Le nau (d. 1850);
-1831 – in comuna exista deja o farmacie;
-1836 – ciuma loveste localitatea Bulgarus;
-5 iulie 1852 – se naste la Bulgarus poetul Johann (Ivan) Szimits (d. 26.03.1910, la Viena);
-1880 – Csatádul avea 3 281 de locuitori;
-1882 – se naste Jarosy Desiderius, muzicolog, dirijor, organist, critic muzical, profesor, editor, preot romano-catolic (d. 1932);
-23 octombrie 1908 – se naste la Csatad Nikolaus Hans Hockl, pedagog, istoric, om politic (d. 5.11.1945);
-1926 – comuna primeste actualul nume, Lenauheim;
-1981 – se naste la Lenauheim Griebel Jürgen, vicepresedinte al svabilor bana teni din Germania;
-1997 – alimentare cu apa in localitate Lenauheim -2002 – comuna Lenauheim are 5 704 locuitori;
-2005 – apare lucrarea „Lenau heim, Scur ta mo no grafie”;
-2009 – apare primul numar al publicatiei „Monitorul“, editata de primarie;
-20.05.2011- comunitatea din orasul german Schwäbisch Hall doneaza satului Bulgarus o masina de pompieri marca Mercedes;

Populatia stabila la 1 ianuarie 2012 – total:
5 993 de persoane, dintre care:
– masculin = 2 995 persoane
– feminin = 2 998 de persoane

Numarul locuintelor la 1 ianuarie 2012:
1 975

Sate componente:
Lenauheim, Bulgarus (1462 – Bogarus), Grabat (1764, Grabat)

Reteaua de drumuri judetene si comunale:
a) Natura drumurilor si lungimea acestora:
– DJ 594 = 16,64 km; DJ 594A = 2,51 km; DJ 594B = 14,44 km;
– DC 14 = 2,0 km; DC 15 = 6,9 km; DC 16 = 2,5 km; DC 19 = 4,0 km; DC 21 = 2,2 km; DC 22 = 2,5 km; DC 23 = 2,6 km; DC 24 = 5,0 km
b) Natura drumurilor si distanta în km între centrul unitatii administrativ-teritoriale si localitatile apartinatoare:
– DJ 594 Lenauheim-Bulgarus = 5,0 km;
– DJ 594 Lenauheim-Grabat = 5,0 km

Reteaua de alimentare cu apa pe localitati, în km:
– Lenauheim = 18,3 km;
– Bulgarus = 11,4 km;
– Grabat = 12,7 km.

Numar posturi în primarie – total = 27, din care:
– functionari publici = 12
– personal contractual = 15

Numar consilieri = 15

Înfratiri, colaborari cu localitati din afara tarii:
– Înfratire cu localitatea Mureck (Austria)

Asocieri la nivelul judetului si al tarii:
– Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis – „ADID Timis“;
– Asociatia Microregionala Banat-Ripensis de Dezvoltare a Localitatilor cu sediul în orasul Jimbolia;
– Asociatia Intercomunitara Gottlob-Lenauheim, în vederea realizarii obiectivului „Modernizare DC Gottlob-Bulgarus“;
– Asociatia de Dezvoltare Regionala – Regiunea V Vest;
– Asociatia Comunelor din România;
– Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 15 Vest;
– GAL Jimbolia

Obiective si investitii propuse a se realiza:
– Modernizarea strazilor si trotuarelor din interiorul localitatilor;
– Demararea proiectului pentru sistemul de canalizare a apelor uzate si statia de epurare;
– Reparatii si renovari la cladirile aflate în domeniul privat al comunei Lenauheim;
– Reformatarea santurilor de pe strazile celor trei localitati;
– Amenajari parcari;
– Sustinerea Centrului de pentru copii cu dizabilitati Lenauheim;
– Sustinerea echipelor de fotbal si de dansuri din comuna

Proiecte cu finantare (cofinantare) externa în derulare:
– Masura 125A – „Realizare drumuri de exploatare agricola, L = 7,3 km, comuna Lenauheim, jud.Timis“;
– Masura 322-41 – „Doatre camine culturale“;

Numarul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 40

Institutii scolare:
– Scoli cu clasele I-VIII: Lenauheim, Bulgarus si Grabat;
– Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Lenauheim;
– Gradinite cu program normal: Lenauheim, Bulgarus si Grabat

Institutii sanitare:
– Cabinete medicale: Lenauheim, Bulgarus si Grabat.
– Farmacii: Grabat si Bulgarus;
– Cabinet veterinar: Lenauheim.

Institutii culturale:
– Muzeul „Nikolaus Lenau“ Lenauheim;
– Camine culturale: Lenauheim, Bulgarus si Grabat;
– Biblioteca comunala Lenauheim.

Baze sportive si de agrement:
– Baza sportiva de tip I, în localitatea Grabat, aflata în constructie;
– Baza sportiva din Lenauheim si Bulgarus.

Biserici, manastiri si alte la case de cult:
– Biserici ortodoxe române: Lenauheim (1948), Grabat (1949) si Bulgarus (1940);
– Biserici romano-catolice: Lenauheim (1778 – monument istoric), Grabat (1764) si Bulgarus (1774);
– Biserica baptiste: Lenauheim (1996), Grabat si Bulgarus;
– Biserici penticostale: Lenauheim, Grabat si Bulgarus.

Monumente ale eroilor și opere comemorative ridicate în memoria ostașilor români și străini:
– Monumente ale eroilor din Primul Razboi Mondial: Lenauheim si Grabat;
– Monumentul eroilor din Primul si Al Doilea Razboi Mondial: Bulgarus.

Ruga si alte manifestari cultural-religioase:
– Ruga în localitatile: Grabat (15 august – Adormirea Maicii Domnului), Lenauheim (8 septembrie – Nasterea Maicii Domnului) si Bulgarus (8 noiembrie – Sf. Arhangheli Mihail si Gavril).

Cetateni de onoare: 
Kahr Helmuth, Heidinger Helmuth, Wieser Franz, Bärbel Wiebke-Schöfnagel, Bodenlenz Othmar, Griebel August, Griebel Werner, Gheorghe Tapalaga, Ioan Rofa

Mai mult:

FISA PRIMARIEI COMUNEI LENAUHEIM PE ANUL 2013MIC ATLAS AL JUDETULUI TIMIS – Lenauheim