• FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 1160 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, sat Grabaț, conform CF 107305, nr. Top/cad: 107305,proprietatea privată a comunei Lenauheim

Documentatia imobil 1160 mp

  • FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 2703 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, sat Grabaț, conform CF 107726, nr. Top/cad: 107726, proprietatea privată a Comunei Lenauheim

Documentatia imobil 2703mp

  • FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 2499 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, conform CF 100762, nr. Top/cad: 100762, proprietatea privată a Comunei Lenauheim

 

  • Avizul Direcției Județene de Cultură pentru reabilitarea statuii poetului Nikolaus Lenau

Anunț Direcția Județeană de Cultură pt reabilitare statuie Lenau

 

  • A apărut calendarul pe martie a programărilor la A.P.I.A. pe care îl puteți consulta aici:

Programari APIA

  • Comunicat privind colectarea deșeurilor menajere

Comunicat colectare deșeuri

  • Informare privind confirmarea Pestei Micilor Rumegătoare în Bulgaria – 19.11.2018

Anunț confirmare Pesta la Micile Rumegătoare