Modernizarea iluminatului public prin instalarea de becuri LED și control prin telegestiune în Bulgăruș, Grabaț și Lenauheim

Primarul comunei Lenauheim, domnul Ilie SUCIU a semnat și aprobat notificarea câștigătorului licitației pentru demararea lucrărilor de modernizare a iluminatului public prin instalarea de becuri LED și control prin telegestiune în cele trei localități: Bulgăruș, Grabaț și Lenauheim.

Obiectivul principal îl reprezintă reducerea cheltuielilor administrației publice locale din comuna Lenauheim prin înlocuirea iluminatului public stradal existent cu unul performant, de lungă durată și mai puțin costisitor. Am constatat de-a lungul timpului că prezența unui sistem de iluminat public stradal vechi și cu grad redus de eficiență generează efecte negative asupra întregii comunități, prin cheltuieli enorme din bugetul local, dar și prin creșterea ratei infracționalității și creșterea numărului de accidente rutiere.

Grupurile țintă care vor beneficia de aceste lucrări sunt în primul rând cetățenii celor trei localități vizate de proiect, Bulgăruș, Grabaț și Lenauheim dar și toți călătorii ce vor străbate străzile iluminate ale localităților. Valoarea proiectului este de peste 2.150.000 de lei TVA inclus.

În următoarele zile va fi semnat contractual de lucrări și va fi dat ordinul de începere a lucrărilor, care vor dura maxim până la data de 31.12.2023.

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul Interreg România-Serbia.

  • FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 1160 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, sat Grabaț, conform CF 107305, nr. Top/cad: 107305,proprietatea privată a comunei Lenauheim

Documentatia imobil 1160 mp

  • FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 2703 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, sat Grabaț, conform CF 107726, nr. Top/cad: 107726, proprietatea privată a Comunei Lenauheim

Documentatia imobil 2703mp

  • FIŞA DE DATE A PROCEDURII privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 2499 mp, situat în U.A.T. Lenauheim, conform CF 100762, nr. Top/cad: 100762, proprietatea privată a Comunei Lenauheim

 

  • Avizul Direcției Județene de Cultură pentru reabilitarea statuii poetului Nikolaus Lenau

Anunț Direcția Județeană de Cultură pt reabilitare statuie Lenau

 

  • A apărut calendarul pe martie a programărilor la A.P.I.A. pe care îl puteți consulta aici:

Programari APIA

  • Comunicat privind colectarea deșeurilor menajere

Comunicat colectare deșeuri

  • Informare privind confirmarea Pestei Micilor Rumegătoare în Bulgaria – 19.11.2018

Anunț confirmare Pesta la Micile Rumegătoare