Informații publice

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA LENAUHEIM anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:” Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, Read more…

Consiliul Local

Bugetul comunei Lenauheim pe anul 2021

Având în vedere necesitatea adoptării de către Consiliul local Lenauheim a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, în temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia Read more…

Informații publice

Anunț Public 19 februarie 2021

“UNGUR VIORICA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă ăn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Construire corp clădire P+1E cu funcțiune Read more…

Informații publice

Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis- revizie februarie 2021

Publicăm, conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – revizie februarie 2021.Pentru sugestii, propuneri sau opinii vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de email: lenauheim@upcmail.ro până în data de 28.02.2021.