Informații publice

Anunț public de informare

COMUNA LENAUHEIM titular al proiectului: ”Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :” Extindere sisteme Read more…

Informații publice

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA LENAUHEIM anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:” Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, Read more…

Consiliul Local

Bugetul comunei Lenauheim pe anul 2021

Având în vedere necesitatea adoptării de către Consiliul local Lenauheim a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, în temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia Read more…