Informații publice

Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis- revizie februarie 2021

Publicăm, conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – revizie februarie 2021.Pentru sugestii, propuneri sau opinii vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de email: lenauheim@upcmail.ro până Read more…