Informații publice

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

Numele proiectului: „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE IN COMUNA LENAUHEIM – REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL” Numele beneficiarului: COMUNA LENAUHEIM Obiectivele proiectului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi; Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; Read more…