Primarul Comunei LENAUHEIM , Județul Timiș, emite prezenta

 D I S P O Z I Ț I E:

Art. 1. Începând cu data prezentei dispoziții,  pe raza Comunei Lenauheim, se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Art.2. Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client.

Art.3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art.4. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment, care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

Art.5. Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, care presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art.6. Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire  a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Măsura se aplică pe toată durata stării de urgență, de la data aplicării  prezentei ordonanțe militare.

Art.7. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții, se va sancționa în conformitate cu prevederile art. 27 și art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziția o găsiți aici:

Dispoziția Primar 30 din 18 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri de urgență care privesc aglomerările de persoane


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *