INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– H.G. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19;
– Hotărârea CNSU nr. 47/5.10.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere recomandarea DSP nr. 27253/11.10.2020, Situația ratei de infectare cu SARS-CoV – la nivelul județului Timiș transmisă de CJCCI Timiș cu nr. 3.577.382/12.10.2020.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 octombrie 2020:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Pe întreg teritoriul județului Timiș se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, pe toată perioada stării de alertă, în spațiile publice deschise, astfel încât să acopere nasul și gura, respectiv: pe o rază de 100 m în jurul unităților de învățământ, în piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții și societăți comerciale, stații de transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților și falezele (malurile râurilor) din interiorul localităților, parcările și zonele de agrement adiacente centrelor comerciale și mall-uri, în intervalul orar 6,00 – 24,00. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.
(2) Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise prevăzute la alin 1. afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măștii de protecție în aceste spații.
Timișoara, la 12.10.2020
Nr.41
Art.2. (1) În unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data prezentei, pe o perioadă de 14 zile, se suspendă activitățile cu publicul în interiorul clădirilor a tuturor operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, operatori de tipul restaurantelor, săli de evenimente, cafenelelor. Restaurantele pot funcționa în regim take away (la pachet) și livrare la domiciliu. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare pentru clienții cazați în aceste unități. (3) Se suspendă activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul clădirilor.
Art.3. În unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se suspendă pe o perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc inclusiv cazinouri cu excepția agențiilor de pariuri și loto unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanțare și a măsurilor de siguranță sanitară.
Art. 4. În unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre se suspendă pe o perioadă de 14 zile activitatea din piețele comerciale (cu excepția piețelor agroalimentere) târguri și oboare.
Art. 5. În unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre se suspendă activitatea cinematografelor, activitatea cu publicul a instituțiilor de spectacole precum și organizarea de concerte și evenimente culturale în aer liber pentru o perioadă de 14 zile.
Art.6. (1) Se instituie în sarcina autorităților și instituțiilor competente aplicarea măsurilor necesare pentru intensificarea acțiunilor de control în toate spațiile publice deschise prevăzute la art.1 alin 1.
(2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.
Art. 7. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul unităților administrativ teritoriale, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Timiș și cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 8. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică tuturor unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștința comunității locale.
(3) Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 13 octombrie 2020 iar Hotărârea nr. 39 din 7.10. 2020 își încetează aplicabilitatea.
Art. 9. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
LILIANA ONEȚ
Timișoara, la 12 octombrie 2020

Hotărârea o puteți descărca aici: Hotărârea 41 din data de 12.10.2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *