„REABILITARE SCOALA GENERALA, CLASELE I-VIII LOCALITATEA GRABAT, COMUNA LENAUHEIM, JUDETUL TIMIS”

  • Număr de referință: Cod SMIS: 124728, Contract de finanțare nr. 5904/06.08.2020
  • Numele beneficiarului: COMUNA LENAUHEIM
  • Data începerii proiectului: 07.08.2020 / Data finalizării proiectului: 09.2023
  • Data publicării anunțului: Februarie 2021
  • Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, din localitatea Grabaț, comuna Lenauheim județul Timiș prin implementarea proiectului „REABILITAREA SCOALA GENERALA, CLASELE I-VIII, LOCALITATEA GRABAT, COMUNA LENAUHEIM, JUDETUL TIMIS” Obiectivele specifice: 1. Reabilitarea infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu scoli I-VIII – Școala generală cu clasele I-VIII, localitatea Grabaț Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional in unitatea de infrastructura subiect al proiectului – elevii din învățământul primar si gimnazial din Școala generală cu clasele I-VIII, localitatea Grabaț.
  • Valoarea totala a proiectului: 6.962.296,02Lei / Valoarea finanțării nerambursabile: 6.397.716,12Lei
  • Programul de finanțare: Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020
  • Autoritatea de management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  • Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
  • Date de contact: Ilie SUCIU – Primar, tel 0256-360428, e-mail: lenauheim@upcmail.ro

Anunțul îl puteți descărca aici:

Anunt_de_presa incepere proiect SMIS 124728_Lenauheim_ok


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *