Publicăm, conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – revizie februarie 2021.
Pentru sugestii, propuneri sau opinii vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de email: lenauheim@upcmail.ro până în data de 28.02.2021.

Categories: Informații publice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *