“UNGUR VIORICA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă ăn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

”Construire corp clădire P+1E cu funcțiune mixtă, spațiu comercial la parter și locuință la etaj, anexă P și împrejmuire” propus a fi amplasat în comuna Lenauheim, nr. 259, CF nr. 103329, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

Anunțul îl puteți descărca aici:

Anunț Public 19 februarie 2021


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *