COMUNA LENAUHEIM titular al proiectului: ”Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :” Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, jud. Timiș. Proiectul decizie de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș în zilele de luni – joi între orele 08:00 – 16:30, vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: htttp://apmtm.anpm.ro –
Secțiunea Acorduri mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *