Partenerii din Žagubica – Serbia – au realizat un reportaj cu privire la vizita delegației din Comuna Lenauheim, desfășurată în perioada 9-10 Februarie 2023, în cadrul proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Lenauheim şi Žagubica”.
Proiectul îşi propune să crească gradul de confortul şi, implicit, calitatea vieţii cetăţenilor, reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO2, precum şi reducerea costurilor cu iluminatul public prin modernizarea, îmbunătăţirea şi extinderea iluminatului public. Finanțarea este asigurată prin intermediul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.
Lucrările efective de înlocuire a lămpilor și realizare a sistemului de telegestiune vor începe, cel mai probabil, în cursul lunii Martie.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *