Comunicat de presă
„PNRR: Politici pentru noua generație!”

COMUNA LENAUHEIM, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale din comuna Lenauheim”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0831, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Proiectul se desfășoară în perioada 01 august 2023 – 31 decembrie 2024, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 908.461,81 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 763.413,28 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 145.048,53 lei.

Obiectivele specificice pentru proiect constau în:
Ob. 1 Asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru Școala Gimnazială din comuna Lenauheim pentru un număr de cel puțin 350 de elevi, permițând accesul acestora la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate
Ob.2 Sporirea calității și siguranței mediului de învățare din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Lenauheim pentru minim 350 de elevi, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice
Ob.3 Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare aferente Școlii Gimnaziale din comuna Lenauheim pentru minim 350 de elevi

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

Administrator public
Sebastian Horvath
Telefon: 0256 360 428
E-mail: administrator@lenauheim.ro

Anunțul poate fi descărcat aici:

Comunicat de presă deschidere proiect_PNRR Dotări Lenauheim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *