Numele proiectului: „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE IN COMUNA LENAUHEIM – REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL”

Numele beneficiarului: COMUNA LENAUHEIM

Obiectivele proiectului:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
  • Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
  • Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin ecologice de transport

Valoarea totală a proiectului: 1.757.403,90 lei

Data începerii și finalizării proiectului: – 16.12.2022 – 15.12.2024

Codul proiectului: C10-I1.4-214 / 16.05.2022

Anunțul poate fi descărcat aici:

PNRR-Comunicat-presa-PNRR-C10-online


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *