PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Lenauheim
 • MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DECONTRACTARE A SERVICIILOR:
 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022

  LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

  • In spațiul amenajat de către UAT Lenauheim în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

  CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
  • Să nu aibă cazier judiciar – (prezentarea de catre candidat al Cazierului Judiciar) – condiție eliminatorie;
  • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
  • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
  • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi aspecificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
  • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA(recensământul general agricol), reprezintă un avantaj
   • Cererile se depun la sediul primariei comunei Lenauheim.
   • Termen de depunere cerere+documente justificative: 21.02.2022, orele 1200.

   ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și acategoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

   CONDIȚII SPECIFICE

   • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
   • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

   Anunțul și Cererea pot fi descărcate mai jos:

   Anunt recrutare recenzori Recensământ 2022

   Cerere înscriere recenzori

   Cererea poate fi vizualizată și aici:


   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *