Informații publice

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Lenauheim Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Lenauheim MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A Read more…

Informații publice

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Lenauheim MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DECONTRACTARE A SERVICIILOR: Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior; Colectarea datelor în teren: autorecenzarea asistată (ARA): Read more…