PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM

  ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Lenauheim
  • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Lenauheim
  • MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
  • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
  • Colectarea datelor în teren:
   • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

  LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

  • Pe teren, în limitele administrative ale Comunei Lenauheim

  CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
  • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
  • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial,

  plăcut, metodic şi riguros;

  • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
  • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
  • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un
  • Cererile se depun la sediul primariei comunei Lenauheim.
  • Termen de depunere cerere+documente justificative: 20.04.2022, orele 1200.

  ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

  CONDIȚII SPECIFICE

  • Muncă pe teren;
  • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
  • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

  Anunțul poate fi descărcat mai jos:

  Anunt recrutare recenzori


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *