Informații publice

Borderou cu punctajul obținut la proba scrisă = Concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacantă – Referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Impozite și Taxe Locale

Borderou cu punctajul obținut la proba scrisă – Concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacantă – Referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Impozite și Taxe Locale îl puteți descărca aici: Borderou cu punctajul obținut la proba scrisă = Concurs pentru ocuparea funcției de execuție vacantă – Referent, clasa Read more…

Informații publice

Anunț public de informare

COMUNA LENAUHEIM titular al proiectului: ”Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :” Extindere sisteme Read more…

Informații publice

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA LENAUHEIM anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:” Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș”, comuna Lenauheim, satele Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, Read more…

Consiliul Local

Bugetul comunei Lenauheim pe anul 2021

Având în vedere necesitatea adoptării de către Consiliul local Lenauheim a unei hotărâri cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021, în temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia Read more…

Informații publice

Anunț Public 19 februarie 2021

“UNGUR VIORICA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă ăn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Construire corp clădire P+1E cu funcțiune Read more…

Informații publice

Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis- revizie februarie 2021

Publicăm, conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – revizie februarie 2021.Pentru sugestii, propuneri sau opinii vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de email: lenauheim@upcmail.ro până în data de 28.02.2021.

Informații publice

Anunț de presă începere proiect SMIS 124728 Lenauheim

„REABILITARE SCOALA GENERALA, CLASELE I-VIII LOCALITATEA GRABAT, COMUNA LENAUHEIM, JUDETUL TIMIS” Număr de referință: Cod SMIS: 124728, Contract de finanțare nr. 5904/06.08.2020 Numele beneficiarului: COMUNA LENAUHEIM Data începerii proiectului: 07.08.2020 / Data finalizării proiectului: 09.2023 Data publicării anunțului: Februarie 2021 Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la Read more…